Jdi na obsah Jdi na menu
 

Život z víry

Základní pravdy víry:
1. Bůh je jeden.
2. Bůh je nanejvýš spravedlivý.
3. Jsou tři Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.
4. Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a navěky spasil.
5. Lidská duše je nesmrtelná.
6. Ke spáse je nevyhnutelně potřeba Milost Boží.

Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu Otci:
"Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne" (J, 14,6)

Cesta lásky k Bohu a člověku:
"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.
To je největší a první přikázání.
Druhé je podobné:
Miluj svého bližního jako sám sebe."
(Mt 22,37-39)

Desatero přikázání:
1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo.
5. Nezabiješ.
6. Nezesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Ani nepožádáš statku jeho.

Svátosti:
1. Křest
2. Biřmování
3. Eucharistie
4. Svátost smíření
5. Pomazání nemocných
6. Kněžství
7. Manželství

Křížová cesta:

 1. zastavení - Pán Ježíš odsouzen k smrti
 2. zastavení - Pán Ježíš přijímá kříž
 3. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. zastavení - Pán Ježíš potkává svou Matku
 5. zastavení - Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 6. zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 7. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení - Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
 10. zastavení - Pán Ježíš zbaven roucha
 11. zastavení - Pán Ježíš přibit na kříž
 12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži
 13. zastavení - Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
 14. zastavení - Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Osmero blahoslavenství

 1. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
 2. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
 3. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
 4. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 5. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
 6. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.
 7. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
 8. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě vám připisovat všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte v nebi hojnou odměnu, vždyť stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
(Mt 5, 3-12)

 
 

 


Portrét


Kontakt

Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou

P. Marek Miškovský
Ladislava Vágnera 70
Benátky nad Jizerou II
294 71

IČ 48680591
č.ú. 482350379/0800

mobil: 724 550 009

marek.miskovsky@gmail.com

Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>

Statistiky

Online: 10
Celkem: 321734
Měsíc: 10584
Den: 385