Jdi na obsah Jdi na menu
 

Archiv

Nalezené příspěvky

Tříkrálová komentovaná prohlídka Benátek nad Jizerou 5. 1. 2020

11. 1. 2020

 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020

17. 1. 2020

 

Modlitba za jednotu křesťanů

17. 1. 2020

V sobotu 18.1. - památkou Panny Marie Matky jednoty křesťanů - začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, který vyvrcholí svátkem Obrácení sv. Pavla, apoštola.

Připojuji jako nabídku konkrétní modlitby nádhernou modlitbu roudnického převora Petra, kterou také můžete najít v modlitbě se čtením dnešní památky

M

 

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19

7. 3. 2020

V závěru společných exercicií naši Čeští a Moravští biskupové vydávají krátké prohlášení

 

Pozdrav z domova

10. 3. 2020

Carissimi farníci

Po zvážení konkrétní situace v Itálii (zavřené University i knihovny) a s ohledem na bezpečnostní opatření v ČR (14-ti denní karanténa pro všechny přijíždějící z Itálie) jsem se rozhodl – pro dobro farnosti, abych mohl být po absolvování karantény co nejdříve mezi vámi – a v pondělí 9.3. jsem předčasně ukončil pobyt v Římě a přiletěl domů.

Tímto jsem vstoupil do předepsané karantény. Cítím se zdráv, nemocí netrpím, a tak času karantény využiji k práci na doktorátu.

V modlitbě vám všem žehnám: zdraví či nemocní – Buďte svatí!

P. Marek

 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády z 12. března, která od 14.00 hodin vyhlásila nouzový stav.

12. 3. 2020

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

 

Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 

Noviny farní rodiny 1/2020

15. 3. 2020

 

Noviny farní rodiny 2/2020

15. 3. 2020

 

Aktuality k 17.3.2020

17. 3. 2020

Na základě usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.3.2020 je pro území ČR od 12.3. vyhlášen na dobu 30 dnů Nouzový stav. Na základě usnesení vlády ČR č. 215 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření se od 16. do 24.3. zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR.

Na pohyb k „výkonu povolání nebo činnosti sloužící k zajištění individuální duchovní péče a služby“ se tento zákaz nevztahuje (I.g.3). Znamená to, že kněz může být k dispozici těm, kteří ho zavolají.

Tímtéž rozhodnutím se zrušuje bod I. 1. usnesení vlády ČR č. 199 ze dne 12.3.2020, čímž nadále není možné konat veřejné bohoslužby byť do počtu 30 účastníků.

Proto v neděli 22.3. ohlášené mše svaté slouženy nebudou!

Prosím dodržujte předepsaná hygienická opatření, současnou situaci nepodceňujte. V modlitbě neochabujte, ve víře buďte pevní, v naději vytrvalí, a ať láska, kterou projevujete vašim bratřím a sestrám (zdravým či nemocným), se řídí moudrostí a zdravým rozumem. V případě potřeby, neváhejte mě kontaktovat (mobil: +420 724 550 009)

Váš P. Marek

 

Aktuality k 24.4.2020

24. 4. 2020

Moji drazí,

Na základě usnesení vlády ČR č. 452 ze dne 23.4.2020 s účinností od 24.4.2020 byly povoleny veřejné bohoslužby pro 15 osob při zachování hygienických pravidel (III. c.).

Tímto oznamuji, že zítra (v sobotu 25.4.) budu slavit mši svatou ze svátku sv. Marka v 7:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Starých Benátkách.

V neděli 26.4. pak budou mše svaté slouženy v kostele sv. Máří Magdalény v Nových Benátkách o hodině 8. a 10.
Odpoledne od 14:30 do 16:30 hod. bude otevřený kostel sv. Máří Magdalény k individuální modlitbě, zpovědi, podání sv. přijímání.

Od pondělí 27.4. budou bohoslužby v naší farnosti podle obvyklého pořádku při současném respektu výše zmíněných opatření.

V modlitbě za vás

P. Marek

 

Bohoslužby 24.-31.5.2020

25. 5. 2020

 

Co nového: Začíná náboženství!

25. 5. 2020

Carissimi,
díky Bohu se navracíme k normálnímu životu. Ode dneška je počet účastníků bohoslužeb limitován 300 osobami. Děkuji za vaši disciplinovanost, kterou jste až do současnosti projevovali. Vaše hojná účast na nedělní mši svaté mne potěšila.
Ve středu 27.5. se prvně sejde skupina starších (2. stupeň) na náboženství: jako obvykle v 16 hod. Mladší děti budou mít náboženství až příští týden ve čtvrtek (4.6.) taktéž od 16 hod.

Povinnost účasti na nedělní mši svaté je sice ještě odvolána, ale není-li objektivní překážka, můžete/máte přijít na mši svatou. Možnost (povinnost) svaté zpovědi nikterak omezena není.

Přeji požehnaný čas přípravy na seslání Ducha Svatého
a v modlitbě vám žehnám
P. Marek

 

Nalezené složky

Tříkrálová sbírka leden 2020

Datum: 15. 1. 2020
Fotografií: 13
Složek: 0
 

 


Portrét


Kontakt

Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou

P. Marek Miškovský
Ladislava Vágnera 70
Benátky nad Jizerou II
294 71

IČ 48680591
č.ú. 482350379/0800

mobil: 724 550 009

marek.miskovsky@gmail.com

Archiv

Kalendář
<< květen / 2020 >>

Statistiky

Online: 4
Celkem: 424912
Měsíc: 11270
Den: 315